top of page

Jakten hos Albackens Jakt- & Fiskecamp

Hos oss kan ni jaga älg, kronhjort, småvilt och gå på toppjakt efter tjäder och orre. Jakten bedrivs inom tre områden om cirka 1 500-2 000 hektar vardera. Toppjakten sker i ospårad terräng så vi rekommenderar breda skidor. Kombinera gärna toppfågeljakt med harjakt. För jaktlaget så rekommenderar vi övernattning i den exklusiva jaktstugan.

Karta - Måsjöns jaktområde

Måsjön-2022.png

Karta - Småsjöarnas jaktområde

småsjöarna-2022.png

Karta - Alabergets jaktområde

Alaberget-2022.png
bottom of page